Αναζήτηση

Υποστήριξη πελατών: Τηλέφωνο: (+357) 22314160

Το trading σε FX & CFD περιλαμβάνει σημαντικό κίνδυνο

Ασφάλεια κεφαλαίων πελατών

Προστασία Επενδύσεων

Η ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών αποτελεί βασική μέριμνα της TeleTrade. Προσπαθούμε συνεχώς να διασφαλίζουμε την εγγύηση των κεφαλαίων των πελατών μας, καταθέτοντας τα χρήματά τους σε διαχωρισμένους λογαριασμούς σε κορυφαίες διεθνείς τράπεζες και παρέχοντας σύστημα διαχείρισης κινδύνου με προστασία αρνητικού υπολοίπου.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών μας, τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

 1. Διαχωρισμένους λογαριασμούς πελατών

  Όλα τα ποσά των πελατών που κατατίθενται στην TeleTrade διαχωρίζονται πλήρως από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και τηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς σε αξιόπιστα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα. Διατηρούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

 2. Αποτρέψτε την επένδυσή σας από το αρνητικό υπόλοιπο

  Η TeleTrade χρησιμοποιεί προηγμένη παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων. Το σύστημα αυτό παρακολουθεί το υπόλοιπο του πελάτη, με στόχο την προστασία του από απώλειες υψηλότερες από την αρχική επένδυση.

 3. Προστασία μέσω του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών

  Η TeleTrade, σύμφωνα με το Νόμο 144(I)/2007, είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (ICF), πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες μας μπορούν να δικαιούνται αποζημίωση για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την αδυναμία ή την αποτυχία του μέλους του Ταμείο για την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων. Η διασφάλιση των απαιτήσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Μπορείτε να ελέγξετε τους όρους επιλεξιμότητας στο νομικό έγγραφο του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών

 4. Κανονιστικά πρότυπα της CySEC

  Η TeleTrade διαθέτει άδεια και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και τηρεί όλα τα ρυθμιστικά πρότυπα της ΕΕ. Υποβάλλουμε με επιμέλεια όλες τις οικονομικές εκθέσεις στη CySEC και λειτουργούμε σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας.

Λάβετε συμβουλή

Πολιτική Απορρήτου

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

Συνδεθείτε μαζί μας
Μοιραστείτε το στα
κοινωνικά δίκτυα
Online
σύμβουλος
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κορυφή σελίδας