Ασφάλεια κεφαλαίων

Η ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών είναι πρωταρχικό μέλημα για την TeleTrade. Προσπαθούμε διαρκώς να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών μας, με την κατάθεση των χρημάτων τους σε ξεχωριστούς λογαριασμούς σε κορυφαίες διεθνείς τράπεζες και με την παροχή ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνου προστασίας αρνητικού υπολοίπου.

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών μας, τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

1. Διαχωρισμένοι λογαριασμοί πελατών

Όλα τα κεφάλαια πελατών που κατατίθενται στην TeleTrade είναι εντελώς διαχωρισμένα από τα κεφάλαια της εταιρείας και φυλάσσονται σε χωριστούς λογαριασμούς σε ηγετικά ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα. Σε συνεργασία με τον ελεγκτικό οίκο KPMG Κύπρου, διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

2. Πρόληψη της επένδυσής σας από αρνητικό ισοζύγιο

Η Teletrade χρησιμοποιεί προηγμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων. Αυτό το σύστημα παρακολουθεί την ισορροπία του πελάτη, με στόχο να τον προστατεύει από μεγαλύτερη ζημιά συγκριτικά με την αρχική του επένδυση.

3. Προστασία από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Σύμφωνα με το Νόμο 144 (Ι) / 2007, η TeleTrade αποτελεί μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (ICF), πράγμα που σημαίνει ότι οι καλυπτόμενοι πελάτες μας μπορούν να λάβουν αποζημίωση για τυχόν απαιτήσεις που απορρέουν από την αδυναμία ή αποτυχία του μέλους του Ταμείου να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις . Η εξασφάλιση των απαιτήσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Μπορείτε να ελέγξετε τους όρους επιλεξιμότητας στο νομικό έγγραφο του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών.

4. Κανονιστικά πρότυπα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Η TeleTrade έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), όπως τηρεί όλα τα ρυθμιστικά πρότυπα της ΕΕ. Υποβάλουμε επιμελώς όλες τις απαραίτητες οικονομικές εκθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς και τις συμφωνίες ημερήσιων συναλλαγών, και λειτουργούμε σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας.Η Teletrade χρησιμοποιεί προηγμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων