Αναζήτηση

Υποστήριξη πελατών: Τηλέφωνο: (+357) 22314160

Το trading σε FX & CFD περιλαμβάνει σημαντικό κίνδυνο

Teletrade News

Φεβρουάριος 2018 20

Εισαγωγή στις Απαιτήσεις Κυμαινόμενου Περιθωρίου

Αγαπητοί Πελάτες,

Από τις 26 Φεβρουαρίου 2018, η Εταιρεία θα εισαγάγει κυμαινόμενες απαιτήσεις περιθωρίου για θέσεις σε Forex, Μέταλλα, Ενέργειες και Δείκτες.

Οι απαιτήσεις του κυμαινόμενου περιθωρίου θα ισχύουν από τις 26 Φεβρουαρίου, σε όλους τους λογαριασμούς της Εταιρείας, σε όλους τους τύπους πελατών και σε όλες τις θέσεις (νέες και υπάρχουσες).

Η επίδραση του κυμαινόμενου περιθωρίου είναι ότι η Εταιρεία θα εφαρμόζει διαφορετικά επίπεδα περιθωρίων για διαφορετικά επίπεδα έκθεσης στους λογαριασμούς πελατών.

Το κυμαινόμενο πλέγμα περιθωρίου θα είναι ως εξής:

Ζεύγη Forex

USD Έκθεση

Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση

Επίπεδο Περιθωρίου

0 - 1,000,000

1:500

0.20%

1,000,000 - 2,000,000

1:200

0.50%

2,000,000 - 4,000,000

1:100

1.00%

4,000,000 - 10,000,000

1:50

2.00%

Πάνω από 10 εκατ.

1:25

4.00%

Μέταλλα

USD Έκθεση

Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση

Επίπεδο Περιθωρίου

0 - 5,000,000

1:100

1.00%

5,000,000 - 10,000,000

1:50

2.00%

Πάνω από 10 εκατ.

1:25

4.00%

Ενέργειες (UKBrent, USCrude)

USD Έκθεση

Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση

Επίπεδο Περιθωρίου

0 - 1,000,000

1:100

1.00%

1,000,000 - 5,000,000

1:50

2.00%

5,000,000 - 10,000,000

1:25

4.00%

Πάνω από 10 εκατ.

1:10

10.00%

Δείκτες

USD Έκθεση

Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση

Επίπεδο Περιθωρίου

0 - 1,000,000

1:100

1.00%

1,000,000 - 2,000,000

1:50

2.00%

2,000,000 - 5,000,000

1:25

4.00%

Πάνω από 5 εκατ.

1:10

10.00%

Για παράδειγμα, σε λογαριασμό με μόχλευση 1:500, ο Πελάτης θα μπορεί να έχει έκθεση σε μέσα Forex ύψους έως 1 εκατ. Δολαρίων ΗΠΑ με περιθώριο 0,2%, μετά την οποία το επόμενο 1 εκατομμύριο δολαρίων έκθεσης θα απαιτήσει περιθώριο 0,5%, η περαιτέρω αύξηση των θέσεων κατά 2 εκατ. δολάρια ΗΠΑ θα απαιτήσει περιθώριο 1% και ούτω καθεξής. Λάβετε υπόψη ότι οι επανυπολογισμοί του περιθωρίου πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε ομάδα μέσων. Π.χ. οι αυξημένες απαιτήσεις περιθωρίου για τα μέσα Forex, σε περίπτωση μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, δεν θα επηρεάσουν τις απαιτήσεις περιθωρίου για θέσεις σε Δείκτες, Πετρέλαιο και Μέταλλα.

Σημειώστε ότι η Συμφωνία Πελάτη και οι Όροι και Προϋποθέσεις του Λογαριασμού έχουν ήδη ενημερωθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να θεωρηθεί ως νομική ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 16. Απαιτήσεις Περιθωρίου και ρήτρα 24. Τροποποίηση της Συμφωνίας Πελατών της TeleTrade . Η απρόσκοπτη χρήση των υπηρεσιών μας από τις 26 Φεβρουαρίου 2018 και μετά θα θεωρηθεί ως αποδοχή από τον Πελάτη στις παρούσες τροποποιήσεις.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εκείνους που βρίσκονται στο support@teletrade.eu

Με εκτίμιση,

TeleTrade

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

Συνδεθείτε μαζί μας
Μοιραστείτε το στα
κοινωνικά δίκτυα
Online
σύμβουλος
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κορυφή σελίδας