Ειδήσεις

Οκτώβριος 2017 31

Η Ημερομηνία Διακανονισμού Κανονικού Λογαριασμού Μετατέθηκε Για Τις 5 Νοεμβρίου 2017

Αγαπητοί Πελάτες,

Την 29η Οκτωβρίου, 2017, λόγω τεχνικών θεμάτων δεν έλαβε χώρα κανένας διακανονισμός στους Κανονικούς Λογαριασμούς μεταξύ Επενδυτών και Traders υπό την υπηρεσία TeleTrade Invest.

Για την προστασία του συμφέρων των πελατών που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο νέος διακανονισμός στους Κανονικούς Λογαριασμούς θα λάβει χώρα την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017.

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα της TeleTrade