Αναζήτηση

Υποστήριξη πελατών: Τηλέφωνο: (+357) 22314160

Το trading σε FX & CFD περιλαμβάνει σημαντικό κίνδυνο

Άδειες και Κανονισμοί

CySEC

Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd είναι εγγεγραμμένη ως Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (CIF), με αριθμό μητρώου HE272810 και αδειοδοτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό αδείας 158/11. Η εταιρεία διέπεται από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (Ν. 144(1)/2007).

MiFID

Η TeleTrade λειτουργεί επίσης βάσει της οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Αυτό είναι κοινώς γνωστό ως MiFID, ένας νόμος της ΕΕ που παρέχει εναρμονισμένη ρύθμιση για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η MiFID (δηλαδή η Οδηγία 2004/39 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) έχει επιβληθεί στη Δημοκρατία της Κύπρου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με την εισαγωγή του Νόμου και των οδηγιών ΟΔ144-2007-01 και ΟΔ144-2007-02.

Σύμφωνα με την CySEC και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς που ορίζονται στη MiFID.

Η TeleTrade έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την ΕΟΧ για να παρέχει ελεύθερα τις υπηρεσίες MiFID σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2004/39/ΕΚ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας, καθώς και συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες των τοπικών ρυθμιστικών αρχών.

Χώρα Ρυθμιστικές Αρχές
Austria Financial Markets Authority (FMA) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Bulgaria Financial Supervision Commission (FSC) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Cyprus Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Czech Republic Czech National Bank Επίσκεψη ιστοσελίδας
Germany Federal Financial Supervisory Authority Επίσκεψη ιστοσελίδας
Greece Hellenic Capital Market Commission (HCMC) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Hungary Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Italy Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Latvia Financial and Capital Market Commission (FCMC) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Lithuania The Securities Commission of the Republic of Lithuania Επίσκεψη ιστοσελίδας
Poland Polish Financial Supervision Authority (PFSA) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Romania National Securities Commission (CNVM) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Spain Spanish National Securities Market Commission (CNMV) Επίσκεψη ιστοσελίδας
UK Financial Conduct Authority (FCA) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Fujairah, UAE Fujairah Free Zone Authority (FFZA) Επίσκεψη ιστοσελίδας

Λάβετε συμβουλή

Πολιτική Απορρήτου

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

Συνδεθείτε μαζί μας
Μοιραστείτε το στα
κοινωνικά δίκτυα
Online
σύμβουλος
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κορυφή σελίδας