Άδειες και κανονισμοί

CySEC

Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd είναι εγγεγραμμένη ως Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (CIF), με αριθμό μητρώου HE272810 και αδειοδοτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό αδείας 158/11. Η εταιρεία διέπεται από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (Ν. 144 (1) / 2007).

MiFID

Η TeleTrade λειτουργεί, επίσης, σύμφωνα με την οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Η οδηγία είναι κοινώς γνωστή με το ακρωνύμιο MiFID, μια νομοθεσία της ΕΕ που προβλέπει την εναρμονισμένη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσίων σε όλα τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η MiFID (δηλαδή η Οδηγία 2004/39 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) έχει επιβληθεί στη Δημοκρατία της Κύπρου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με την εισαγωγή του Νόμου και των οδηγιών ΟΔ144-2007-01 και ΟΔ144-2007-02.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς που ορίζονται στη MiFID.

Η TeleTrade έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την ΕΟΧ για να παρέχει ελεύθερα τις υπηρεσίες MiFID σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2004/39/ΕΚ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας, καθώς και συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες των τοπικών ρυθμιστικών αρχών.

Χώρα Ρυθμιστικές Αρχές Ιστοσελίδα Ρυθμιστικής Αρχής
Austria Financial Markets Authority (FMA) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Bulgaria Financial Supervision Commission (FSC) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Cyprus Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Czech Republic Czech National Bank Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Germany Federal Financial Supervisory Authority Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Greece Hellenic Capital Market Commission (HCMC) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Hungary Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Italy Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Latvia Financial and Capital Market Commission (FCMC) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Lithuania The Securities Commission of the Republic of Lithuania Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Poland Polish Financial Supervision Authority (PFSA) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Romania National Securities Commission (CNVM) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Spain Spanish National Securities Market Commission (CNMV) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
UK Financial Conduct Authority (FCA) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Fujairah, UAE Fujairah Free Zone Authority Visit regulator site
Η TeleTrade λειτουργεί , σύμφωνα με την οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων