Αναζήτηση

Υποστήριξη πελατών: Τηλέφωνο: (+357) 22314160

Το trading σε FX & CFD περιλαμβάνει σημαντικό κίνδυνο

Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι

Οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι είναι πρόσωπα ή εταιρείες εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες, ενεργώντας εξ ονόματος και υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη της TeleTrade, προωθούν επενδυτικές ή/και παρεπόμενες υπηρεσίες από την TeleTrade και προσελκύουν πελάτες ή υποψήφιους πελάτες για την TeleTrade.

 

1. SIA Rigas Kapitals, που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία της Λετονίας στις 28 Οκτωβρίου 2016 με αριθμό καταχώρισης 40203029034, διεύθυνση εγγραφής Ausekļa iela 1 - 5, Rīga, LV-1010, Λετονία.

 

Συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου στις 30 Μαρτίου 2017.

 

Έχει εξουσιοδοτηθεί να προάγει τις υπηρεσίες της TeleTrade στη Δημοκρατία της Λετονίας υπό τα ακόλουθα Όρια ισχύος σύμφωνα με τη Συμφωνία Αντιπροσωπείας της 04.04.2017.

Λάβετε συμβουλή

Πολιτική Απορρήτου

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

Συνδεθείτε μαζί μας
Μοιραστείτε το στα
κοινωνικά δίκτυα
Online
σύμβουλος
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κορυφή σελίδας