• Ειδήσεις
  • ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
  • US nonfarm payrolls rise more than expected in July
  • Canada’s merchandise trade deficit widens in June
  • Canada unemployment rate falls to lowest level since October 2008
  • Canada Ivey PMI falls less than expected in July

Επισκόπηση Αγοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ώρα Περιοχή Γεγονός Προηγούμενο Πρόβλεψη Πραγματικό
12:001.1%1.2%1.2%
14:30
15:3019511953
15:301.1%-1%
15:3019.518.5
15:30244240
16:1576.6%76.7%
16:152%

Внимание!Экономический календарь не доступен в мобильной версии

  • ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
  • ΜΕΤΟΧΕΣ
  • ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  • ΔΕΙΚΤΕΣ

Όλο το δημοσιευμένο υλικό αποτελεί επικοινωνία μάρκετινγκ αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και η εξάρτηση σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Παρακαλώ διαβάστε το πλήρες έγγραφο αποποίησης ευθυνών.