Αναζήτηση

Υποστήριξη πελατών: Τηλέφωνο: (+357) 22314160

Το trading σε FX & CFD περιλαμβάνει σημαντικό κίνδυνο

Κεντρικές Τράπεζες

Central Banks

Εστίαση Αγοράς

 • U.S consumer sentiment slipped in early July but remained nearly equal to the average in the prior twelve months
 • Earnings Season in U.S.: Major Reports of the Week
 • Fed's Kaplan: Could be convinced of need for fourth rate hike in 2018 depending on outlook
 • Fed: Prospective economic conditions call for further gradual removal of monpol accommodation

All posted material is a marketing communication solely for informational purposes and reliance on this may lead to loss. Past performance is not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer.

Bank of Japan (BoJ)

www.boj.or.jp/en

The Bank of Japan fulfills the functions of the central bank of Japan. Currency and monetary control by the Bank of Japan shall be aimed at achieving price stability, thereby contributing to the sound development of the national economy. It is a juridical person established based on the Bank of Japan Act (hereafter the Act), and is not a government agency or a private corporation.

The Bank is capitalized at 100 million yen in accordance with the Act. The bank is similar to the securities company: it emits certificates for its capital, with a share for about 55 percent subscribed by the government while the owners of the remaining certificates are supposed to be non-state market participants. Certificates for owning shares of the bank’s capital can be sold or offered as a pledge. The bank’s capital shareholders can receive stock dividends in coordination with the ministry of finance.

The bank is independent in its activities from the government but is supposed to exchange notes concerning monetary policy and coordinate its actions.

Bank of Japan main duties

1. Monetary policy

As a central bank, the bank of Japan takes decisions and  implements monetary policy in order to support the price stability. 

Price stability is very important since it provides the basis for the country’s economic activity. 

While implementing the monetary policy the Bank influences the interest rates level by means of currency market trading.

The monetary and credit policy’s main positions are determined by the Political council at the meetings dedicated to the monetary policy.

At such meetings the Council discusses the economic and financial situation in the country, approves the currency trading plan for the near future and also announces its decisions immediately after the meeting is completed.

Monetary policy tools:

 • Overnight rate

For the purpose of monetary and credit policy in the country the Bank of Japan fixes the overnight rate. As a rule, overnight credit has its term of instituting and placing credit recourses for one day. Target interest rate for overnight credits is the level of the rate desirable for the Bank of Japan as the average rate on the market of short term deposits. Overnight credit rate is the main interest rate in Japan. Bank of Japan has an effect on this rate by means of operations with state securities. This interest rate has the value of less than one percent and fluctuates at the level of tenth. The last change of target rate level was completed on October 5, 2010 when the Bank of Japan minimized it within the range of 0.0-0.1 %.

 • Change of reserves ratio

Among other banks the Central Bank of Japan fixes the reserve ratio for commercial banks (% to the value of on-demand deposits), and then changes its value depending on the desired objectives. If the reserve norm is increased, the commercial bank cuts the money supply, shortens the loan periods and ceases the renewals. If the reserve norm goes down, the money supply increases. Commercial banks try to maximally increase the issuing of loans using available spare money.

 • Program of liquidity injections

In April of 2013 Bank of Japan substituted the base overnight interest rate in terms of the main guideline of monetary and credit policy towards direct targeting of money stock, which will increase for 60-70 trillion yen ($600-700 billion) per year. Therefore the money stock will double in the next 2 years and will be 270 trillion yen by the end of 2014.  Meanwhile the volume of state securities purchase make 7 trillion yen per month.

2. Issuing and managing of national currency bank notes (by ATM machine)
Bank of Japan has inclusive rights of issuing banknotes in circulation. The bank creates the design, manufactures and exchanges old banknotes. The main currency unit in Japan is Yen, it circulates in Japan as well as all over the world as one of the reserve currencies. After dollar and euro, it is considered to be the third popular currency in the world. 
3. Maintenance of stability and effectiveness of the national financial system 
The Bank of Japan’s mission is to provide the price stability or in other words create economic conditions that prevent both inflation and deflation. Bank of Japan controls total money volume in economics as well as the level of rates on a daily basis by means of money market operations i.e. operations of sale and repurchase using the money market tools, such as Japan government bonds with private financial institutions. Bank of Japan policy is directed on price stability, i.e. supporting stable economic development, as the main idea of monetary policy. 
4. Commercial banks settlement system
According to its position in the crediting system the central bank plays the role of “bank of banks” i.e. holds obligatory reserves of commercial banks and other institutions, granting them loans, acts as “lender of last resort”, organizes national settlement system either directly through its departments of  through special clearing houses.
5. Operations with state securities 
Open market operations (OMO) represent the central bank activities of purchasing and selling state securities on the open market. The Bank of Japan uses open market operations as the main tool of executing monetary and crediting policy. In this case the principle target is the control over short-term interest rates and money stock volume in order to influence money stock.
6. International activities 
The Bank of Japan conducts international operations, including money market interventions Forex, making international treaties and other international financial transactions.
7. Conducting economic analyses and basic research
For the purpose of monetary and credit policy, the bank of Japan is supposed to have appropriate understanding of economic and financial conditions in Japan. In this regard the Bank of Japan studies different statistical data and publishes information concerning the price index of corporate banking. The bank is also governed by regular business activities overview better known as Tankan. 

Organization structure

Structurally the Bank is composed of 15 main committees and subdivisions although they are not responsible for adopting any essential decisions. The Bank directors monitor them. It includes the complete staff of Political Council, three auditors, appointed by the Cabinet, six members of the board and ten consultants. Members of the board and consultants are appointed by the Minister of Finance upon the recommendation of Political Council. The number of auditors, members of the board and consultants can be less than listed.

Policy board

The Bank‘s highest decision-making body determines the guideline for currency and monetary control, and sets the basic principles for carrying out the Bank's operations. It consists of 9 members: governor, two deputy governors and six counselors. All members of the board are appointed by the Ministry with the approval of both Houses of the Parliament for the term of 5 years. The board elects the chairman among its members.

Presently the Bank’s Governor is Haruhiko Kuroda who exercises general control over the Bank's business.

The bank of Japan Deputy Governor:

 • Kikuo Iwata  (also heads the Department of currency issue, Service of public relations and Institute of money and credit and economic research);
 • Hiroshi Nakaso (heads the Department of money and credit policy, Financial markets Department, Research and Statistics Department, International department).

Other members of the board of the Bank of Japan:

 • Ryuzo Miyao;
 • Takahide Kiuchi;
 • Takehiro Sato;
 • Koji Ishida;
 • Sayuri Shirai;
 • Yoshihisa Morimoto.
Departments and committees
 • Secretariat of the Policy Board
 • Internal Auditors' Office
 • Monetary Affairs Department
 • Financial System and Bank Examination Department
 • Payment and Settlement Systems Department
 • Financial Markets Department
 • Research and Statistics Department
 • International Department
 • Currency Issue Department
 • Operations Department
 • Information System Services Department
 • Public Relations Department
 • Personnel and Corporate Affairs Department
 • Administration Department
 • Institute for Monetary and Economic Studies

Other

The Bank of Japan meetings schedule for 2013
 • January 22 (the minutes of meeting publication February 19)
 • February 14 (the minutes of meeting publication March 12)
 • March 7 (the minutes of meeting publication April 9)
 • April 4 (the minutes of meeting publication May 2)
 • April 26 (the minutes of meeting publication May 27)
 • May 21 (the minutes of meeting publication June 14)
 • June 11 (the minutes of meeting publication July 17)
 • July 11 (the minutes of meeting publication August 13)
 • August 8 (the minutes of meeting publication September 10)
 • September 5  (the minutes of meeting publication October 9)
 • October 4 (the minutes of meeting publication November 6)
 • October 31 (the minutes of meeting publication November 26)
 • November 21 (the minutes of meeting publication December 26)
 • December 20 (the minutes of meeting publication January 27)
The Bank of Japan meetings schedule for 2014
 • January 21-22 (the minutes of meeting publication February 21)
 • February 17-18 (the minutes of meeting publication March 14)
 • March 10-11 (the minutes of meeting publication April 11)
 • April 7-8 (the minutes of meeting publication May 7)
 • April 30 (the minutes of meeting publication May 26)
 • May 20-21 (the minutes of meeting publication June 18)
 • June 12-13 (the minutes of meeting publication 17 July)
 • July 14-15 (the minutes of meeting publication August 13)
 • August 7-8 (the minutes of meeting publication September 9)
 • September 3-4  (the minutes of meeting publication October 10)
 • October 6-7 (the minutes of meeting publication November 6)
 • October 31 (the minutes of meeting publication November 25)
 • November 17-18 (the minutes of meeting publication December 22)
 • December 18-19 (the minutes of meeting publication January'2015)
The Bank of Japan meetings schedule for 2015
 • January 20-21 (the minutes of meeting publication February 23)
 • February 17-18 (the minutes of meeting publication March 20)
 • March 16-17 (the minutes of meeting publication April 13)
 • April 7-8 (the minutes of meeting publication May 8)
 • April 19-20 (the minutes of meeting publication May 27)
 • May 21-22 (the minutes of meeting publication June 24)
 • June 18-19 (the minutes of meeting publication July 20)
 • August 6-7  (the minutes of meeting publication Sep. 18)
 • September 14-15 (the minutes of meeting publication Oct. 13)
 • October 6-7 (the minutes of meeting publication Nov. 5)
 • October 30 (the minutes of meeting publication Nov. 25)
 • November 18-19 (the minutes of meeting publication Dec. 24)
 • December 17-18 (the minutes of meeting publication Feb. 3)
The Bank of Japan meetings schedule for 2016
 • January 28-29
 • March 14-15
 • April 28-29
 • June 15-16
 • July 28-29
 • September 20-21
 • October 30- November 1
 • December 19-20
The Bank of Japan meetings schedule for 2017
 • January 31
 • March 16
 • April 27
 • June 16
 • July 20
 • September 21
 • October 31
 • December 19-20
The Bank of Japan meetings schedule for 2018
 • January 22-23
 • March 8-9
 • April 26-27
 • June 14-15
 • July 30-31
 • September 18-19
 • October 30-31
 • December 19-20

All posted material is a marketing communication solely for informational purposes and reliance on this may lead to loss. Past performance is not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer.

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd έχει καταχωρηθεί ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) με αριθμό καταχώρησης HE272810 και έχει αδειοδοτηθεί από τις Ασφάλειες Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 158/11.

  Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

 • Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

 • Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

  Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρης Όρους Χρήσης.

 • Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Εάν διαφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλοήγησής σας. Διαβάστε περισσότερα.

  Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Συνδεθείτε μαζί μας
Μοιραστείτε το στα
κοινωνικά δίκτυα
Online
σύμβουλος
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κορυφή σελίδας