Επιτόκια Νομισμάτων

Внимание! Графики процентных ставок недоступны в мобильной версии, воспользуйтесь полной версией сайта.

Bank Interest rate Last variation Last review date Next meeting
Federal Reserve (FED) 1.00%-1.25% 0.00% 14.06.2017 20.09.2017
Bank of England (BoE) 0.25% 0.00% 04.08.2016 14.09.2017
European Central Bank (ECB) 0.00% 0.00% 10.03.2016 07.09.2017
Bank of Japan (BoJ) -0.1% 0.0% 19.12.2015 21.09.2017
Swiss National Bank (SNB) -0.75% 0.00% 15.01.2015 14.09.2017
Bank of Canada (BoC) 0.75% +0.25% 12.07.2017 06.09.2017
Reserve Bank of Australia (RBA) 1.50% 0.00% 02.08.2016 05.09.2017
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 1.75% 0.00% 09.11.2016 28.09.2017
Bank of Russia 9.00% 0.00% 16.06.2017 15.09.2017

Όλο το δημοσιευμένο υλικό αποτελεί επικοινωνία μάρκετινγκ αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και η εξάρτηση σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Παρακαλώ διαβάστε το πλήρες έγγραφο αποποίησης ευθυνών.