Επιτόκια Νομισμάτων

Внимание! Графики процентных ставок недоступны в мобильной версии, воспользуйтесь полной версией сайта.

Bank Interest rate Last variation Last review date Next meeting
Federal Reserve (FED) 1.50% +0.25% 13.12.2017 31.01.2018
Bank of England (BoE) 0.50% 0.00% 02.11.2017 08.02.2018
European Central Bank (ECB) 0.00% 0.00% 10.03.2016 25.01.2018
Bank of Japan (BoJ) -0.1% 0.0% 19.12.2015 31.10.2017
Swiss National Bank (SNB) -0.75% 0.00% 15.01.2015 15.03.2018
Bank of Canada (BoC) 1.00% 0.00% 12.07.2017 17.01.2018
Reserve Bank of Australia (RBA) 1.50% 0.00% 02.08.2016 06.02.2018
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 1.75% 0.00% 09.11.2016 08.02.2018
Bank of Russia 7.75% -0.50% 15.12.2017 09.02.2018

Όλο το δημοσιευμένο υλικό αποτελεί επικοινωνία μάρκετινγκ αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και η εξάρτηση σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Παρακαλώ διαβάστε το πλήρες έγγραφο αποποίησης ευθυνών.