Όλα για το Forex και τα CFDs

Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για τις χρηματοοικονομικές αγορές και να μάθουν πως να αποκομίζουν κέρδος από αυτές. Περιλαμβάνει κείμενα που πραγματεύονται τα πιο συχνά ερωτήματα που αφορούν το Forex και τα CFDs.

Όλα για το Forex και τα CFDΤο Forex είναι μια διεθνής χρηματοπιστωτική αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές νομισμάτων. Ιδρύθηκε το 1976, όταν όλα τα έθνη του κόσμου εγκατέλειψαν το «χρυσό κανόνα» και υιοθέτησαν το σύστημα της Τζαμάικα, το οποίο προωθούσε την ελεύθερη διακίνηση του συναλλάγματος. Από τότε, οι συναλλαγές στο Forex έχουν καταστεί απολύτως απαραίτητες για την κανονική λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και τη διασφάλιση της ομαλής ροής κεφαλαίων μεταξύ των χωρών.

Διαβάστε περισσότερα

Τα CFDs ή Συμβόλαια επί της Διαφοράς αποτελούν ευρέως συναλλασσόμενα χρηματοπιστωτικά μέσα στη βάση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Τα CFDs επιτρέπουν τις συναλλαγές νομισμάτων, μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές σε CFDs γίνονται εξωχρηματιστηριακά (over-the-counter). Κατά τη σύναψη αυτού του είδους των συμβολαίων, ο επενδυτής στοχεύει στην επίτευξη κέρδους από τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου ενεργητικού και στην τιμή του κατά τη χρονική στιγμή λήξης του συμβολαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι πάροχοι υπηρεσιών Forex προσφέρουν πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Ασχολούνται με την παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής αγωγής στους επενδυτές, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Προσφέρουν, επίσης, πλατφόρμες συναλλαγών και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Σκοπός τους είναι να επεκτείνουν συνεχώς τη γκάμα εργαλείων που προσφέρουν στους πελάτες τους, έτσι ώστε να ενισχύουν κατά το μέγιστο την επενδυτική τους δραστηριότητα και να τους υποβοηθούν να κερδίζουν περισσότερα.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας επενδυτής διεξάγει συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την κερδοφορία. Στις μέρες μας, οποιοσδήποτε γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί ένα υπολογιστή και το διαδίκτυο μπορεί να γίνει επενδυτής. Η δραστηριότητα αυτή έχει καταστεί τόσο δημοφιλής, λόγω του μεγάλου κέρδους που αποφέρει στους επενδυτές. Ένας έμπειρος επενδυτής μπορεί να έχει μέσο όρο απόδοσης εώς και 100% σε ένα μήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Τα κέρδη που αποκομίζουν οι επενδυτές στην αγορά Forex δημιουργούνται από τη διαφορά που προκύπτει στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο μηχανισμός συναλλαγών είναι απλός. Αγοράζεις, για παράδειγμα, 1 ευρώ για $1.2 και περιμένεις μέχρι η τιμή να αυξηθεί στα $1.3. Μόλις συμβεί αυτό, πουλάς το ευρώ και κερδίζεις $0.1. Κέρδος μπορεί να προκύψει όχι μόνο από την αγορά ενός νομίσματος με αύξουσα τιμή, αλλά και από την πώληση κάποιου με φθίνουσα τιμή. Το κέρδος αυξάνεται αναλογικά με το ποσό επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα

Με μία καλά σχεδιασμένη στρατηγική συναλλαγών και ακολουθώντας τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου, η μέση απόδοση ενός επενδυτή μπορεί να είναι από 5% έως 80-100% σε ένα μήνα. Αυτή η διακύμανση εξαρτάται από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά συναλλαγών του κάθε επενδυτή και από τις συνθήκες αγοράς που επικρατούν.

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;