Τι υπηρεσίες προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών Forex;

Οι πάροχοι υπηρεσιών Forex προσφέρουν πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Ασχολούνται με την παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής αγωγής στους επενδυτές, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Προσφέρουν, επίσης, πλατφόρμες συναλλαγών και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Σκοπός τους είναι να επεκτείνουν συνεχώς τη γκάμα εργαλείων που προσφέρουν στους πελάτες τους, έτσι ώστε να ενισχύουν κατά το μέγιστο την επενδυτική τους δραστηριότητα και να τους υποβοηθούν να κερδίζουν περισσότερα.

Οι προηγμένοι πάροχοι υπηρεσιών Forex, όπως η TeleTrade, δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να επεκτείνουν το εύρος συναλλαγών τους και εκτός από νομίσματα, να συναλλάσσονται μετοχές, εμπορεύματα και χρηματιστηριακούς δείκτες μέσω CFDs. Τα CFDs επιτρέπουν σε επενδυτές όλων των οικονομικών δυνατοτήτων να αποκομίσουν κέρδος από τη διαφορά στην αξία του υποκείμενου μέσου.

Πώς παρέχουν πρόσβαση στις συναλλαγές;

Πλατφόρμες συναλλαγών

Η πρόσβαση στις συναλλαγές Forex και CFDs παρέχεται διαδικτυακά, με τη χρήση ειδικών λογισμικών που ονομάζονται πλατφόρμες συναλλαγών. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών που χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς παρόχους. Η TeleTrade προσφέρει πρόσβαση στους πελάτες της μέσω της δημοφιλούς, αξιόπιστης και δοκιμασμένης πλατφόρμας MetaTrader.

Επίπεδο περιθωρίου

Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Forex υπολογίζεται με τα lots. Το lot αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο διαθέσιμο μέγεθος συναλλαγής που μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει. Ένα lot ισούται με 100.000 μονάδες του βασικού νομίσματος. Για παράδειγμα, στην ισοτιμία USD/JPY, το βασικό νόμισμα είναι το δολάριο των Η.Π.Α. Έτσι, ένα lot σε αυτό το νομισματικό ζεύγος ισούται με 100.000 δολάρια Η.Π.Α.

Ποσά αυτού του μεγέθους όμως, δεν είναι προσιτά για τους περισσότερους ανθρώπους. Οι επενδυτές που δεν έχουν τους ανάλογους πόρους για να πραγματοποιούν συναλλαγές αυτού του μεγέθους, υποβοηθούνται από τους παρόχους υπηρεσιών Forex, οι οποίοι τους δίνουν την επιλογή να συναλλάσσονται με επίπεδο περιθωρίου (margin trading).

Πώς δημιουργείται το εισόδημά τους;

Οι πάροχοι υπηρεσιών Forex είναι μεσάζοντες στη διαδικασία εκτέλεσης αγορών και πωλήσεων χρηματοπιστωτικών μέσων. Τα έσοδα που λαμβάνουν προέρχονται από τα ανοίγματα (spreads) ή από άμεσες πληρωμές για τη διενέργεια συναλλαγών. Ο όρος spread αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής που ο διαμορφωτής αγοράς (market maker) είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την αγορά του νομίσματος, έναντι της τιμής που είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την πώληση του νομίσματος. Επομένως, οι πάροχοι υπηρεσιών Forex διατηρούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες των πελατών τους, καθώς από αυτές τις συναλλαγές λαμβάνουν το εισόδημά τους.

Πώς να επιλέξω ένα πάροχο υπηρεσιών Forex;

Οι επενδυτές πρέπει είναι πολύ προσεκτικοί όταν επιλέγουν ένα πάροχο υπηρεσιών Forex για να συνεργαστούν. Θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, στα χρόνια της παρουσίας της στην αγορά και στον αριθμό των ενεργών πελατών της.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Εγγραφείτε για εκπαίδευση!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Εγγραφείτε για εκπαίδευση!