Τι είναι τα CFDs;

Τα CFDs ή Συμβόλαια επί της Διαφοράς αποτελούν ευρέως συναλλασσόμενα χρηματοπιστωτικά μέσα στη βάση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Τα CFDs επιτρέπουν τις συναλλαγές νομισμάτων, μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές σε CFDs γίνονται εξωχρηματιστηριακά (over-the-counter). Κατά τη σύναψη αυτού του είδους των συμβολαίων, ο επενδυτής στοχεύει στην επίτευξη κέρδους από τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου ενεργητικού και στην τιμή του κατά τη χρονική στιγμή λήξης του συμβολαίου. Πρέπει να σημειωθεί, ότι στην πράξη ο επενδυτής δεν έχει καμία νομική ιδιοκτησία επί του συναλλασσόμενου ενεργητικού στοιχείου.

Τα συμβόλαια CFD έχουν τις απαρχές τους στην Αγγλία τη δεκαετία του 1980’, όπου χρησιμοποιούνταν για συναλλαγές επί της διαφοράς στις τιμές των μετοχών. Σήμερα, τα CFDs έχουν εφαρμογή σχεδόν σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Συνήθως, τα συμβόλαια αυτά δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και μπορούν να τερματιστούν κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Προτού γίνουν εφικτές οι συναλλαγές CFD σε όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά μέσα (π.χ. μετοχές και εμπορεύματα), μόνο οι εύποροι είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τέτοιες συναλλαγές, καθώς το κόστος εισαγωγής στο χρηματιστήριο ήταν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Τώρα, τα CFDs δίνουν πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά μέσα σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων με διαφορετικό οικονομικό υπόβαθρο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ CFDs

Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε CFDs με την TeleTrade, έχετε τη δυναατότητα να:

  • Αποκομίσετε κέρδη υπό όλες τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, είτε κατά την αύξηση, είτε κατά τη μείωση των τιμών των συναλλασσόμενων μέσων.
  • Επιλέξετε μέσα από ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων.
  • Κερδίσετε χρήματα στις διεθνείς αγορές μετοχών και εμπορευμάτων με χαμηλό κεφάλαιο εκκίνησης.
  • Ελαχιστοποιήσετε το οικονομικό ρίσκο από μελλοντικές μεταβολές των τιμών.
  • Λάβετε μερίσματα μετοχών (εφόσον το συναλλασσόμενο μέσο είναι μετοχές)*.

*Η TeleTrade χρησιμοποιεί την τακτική της αναπροσαρμογής μερίσματος. Η αναπροσαρμογή μερίσματος είναι μία πρακτική κατά την οποία ένα ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του πελάτη, σε περίπτωση που έχει ανοιχτή θέση για αγορά κατά την ημερομηνία παραλαβής του μερίσματος, ή αφαιρείται, σε περίπτωση που έχει ανοιχτή θέση προς πώληση κατά την ημερομηνία παραλαβής του μερίσματος.

Η TeleTrade σας δίνει την ευκαιρία να επωφεληθείτε από τις συναλλαγές στα παρακάτω μέσα CFD:

  • Χρυσός
  • Ασήμι
  • Πετρέλαιο
  • Μετοχές του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, όπου συμμετέχουν μεγάλοι οργανισμοί, όπως η Bank of America, General Electric, Intel Corporation, Johnson and Johnson, Coca-Cola Company και McDonald's Corporation.
Τι είναι τα CFD ή Συμβόλαια επί της Διαφοράς?

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Εγγραφείτε για εκπαίδευση!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ