Τι είναι το Forex;

Το Forex είναι μια διεθνής χρηματοπιστωτική αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές νομισμάτων. Ιδρύθηκε το 1976, όταν όλα τα έθνη του κόσμου εγκατέλειψαν το «χρυσό κανόνα» και υιοθέτησαν το σύστημα της Τζαμάικα, το οποίο προωθούσε την ελεύθερη διακίνηση του συναλλάγματος. Από τότε, οι συναλλαγές στο Forex έχουν καταστεί απολύτως απαραίτητες για την κανονική λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και τη διασφάλιση της ομαλής ροής κεφαλαίων μεταξύ των χωρών.

Η αγορά Forex είναι μια διεθνής εξωχρηματιστηριακή αγορά (over-the-counter), η οποία δεν έχει μια κεντρική φυσική τοποθεσία. Οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να διεξάγουν τις συναλλαγές τους από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών.

Οι επενδυτές διεξάγουν συναλλαγές σε νομίσματα με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Η κερδοφορία προκύπτει από τη διαφορά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η οποία δημιουργείται από τις συνεχείς διακυμάνσεις της αξίας του νομισματικού ζεύγους. Για παράδειγμα, εάν αγοράσεις 1 ευρώ σήμερα έναντι του ποσού των $1.3 και η αξία του αύριο ανέλθει στα $1.4, πωλώντας το θα κερδίσεις $0.1.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FOREX

Συναλλαγές υψηλής απόδοσης

Για πολλούς ανθρώπους, η διεξαγωγή συναλλαγών έχει γίνει μια δραστηριότητα που τους αποφέρει υψηλά κέρδη. Οι συναλλαγές στο Forex δίνουν επίσης τη δυνατότητα προστασίας των αποταμιεύσεών σας από το πληθωρισμό, καθώς αυτού του είδους η επένδυση αποφέρει πραγματική απόδοση, η οποία δεν υπόκειται στην οποιαδήποτε μείωση λόγω πληθωρισμού.

Αποκόμιση κέρδους ανεξάρτητα από την τάση της αγοράς

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Forex είναι ότι επικερδείς συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε κατά την άνοδο, είτε κατά την πτώση των τιμών του νομισματικού ζεύγους. Εάν η τιμή μιας μετοχής στο χρηματιστήριο αρχίσει να πέφτει, η ανοδική τάση γίνεται πτωτική (bearish), που σημαίνει ότι η αξία της θα συνεχίσει να πέφτει, αποφέροντας συχνά σημαντικές απώλειες στους επενδυτές.

Στο Forex, παρόμοια μείωση στην τιμή ενός νομίσματος δεν πυροδοτεί μια γενική πτωτική τάση στην αγορά. Σημαίνει απλά, ότι αυτό το νόμισμα θα είναι πιο ακριβό σε σύγκριση με άλλα. Η ιδιότητα αυτή δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να κερδίζουν στο Forex, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της πορείας των νομισμάτων. Έτσι λοιπόν, η κερδοφορία είναι εφικτή τόσο κατά την άνοδο, όσο και κατά την πτώση των τιμών.

Ευκαιρίες κέρδους όλο το εικοσιτετράωρο

Η αγορά Forex λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση σε όλες τις χρονικές ζώνες, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο κέντρο συναλλαγών. Επομένως, μπορείτε να συναλλάσσεστε επί των διαφορών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή σας βολεύει (εκτός από τα Σαββατοκύριακα, όπου δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές).

Διεξαγωγή συναλλαγών από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου

Η διεξαγωγή συναλλαγών στο Forex πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού που εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη κινητή συσκευή. Αυτό καθιστά δυνατή τη διενέργεια συναλλαγών από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ενδιαφέρουσα διαδικασία συναλλαγών

Η πραγματοποίηση συναλλαγών στο Forex είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία που σας κρατά συνεχώς ενήμερους για όλα τα διεθνή γεγονότα και ενισχύει τις γνώσεις σας σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Εγγραφείτε για εκπαίδευση!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ