Πώς δημιουργείται το κέρδος στο Forex;

Τα κέρδη που αποκομίζουν οι επενδυτές στην αγορά Forex δημιουργούνται από τη διαφορά που προκύπτει στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο μηχανισμός συναλλαγών είναι απλός. Αγοράζεις, για παράδειγμα, 1 ευρώ για $1.2 και περιμένεις μέχρι η τιμή να αυξηθεί στα $1.3. Μόλις συμβεί αυτό, πουλάς το ευρώ και κερδίζεις $0.1. Κέρδος μπορεί να προκύψει όχι μόνο από την αγορά ενός νομίσματος με αύξουσα τιμή, αλλά και από την πώληση κάποιου με φθίνουσα τιμή. Το κέρδος αυξάνεται αναλογικά με το ποσό επένδυσης.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη, ότι τα αριθμητικά στοιχεία που παρατίθενται έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα, καθώς οι συναλλαγές στο Forex πραγματοποιούνται συνήθως με πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω χρήματα στις χρηματοοικονομικές αγορές;

Να μπορείτε να αναλύετε τις τάσεις της αγοράς.

Ένας επενδυτής πρέπει να έχει γνώσεις θεμελιώδους ανάλυσης. Η θεμελιώδης ανάλυση απαιτεί την επισκόπηση διαφόρων μακροοικονομικών γεγονότων που επηρεάζουν την αξία των νομισμάτων, όπως:

  • Στατιστικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την οικονομική κατάσταση των χωρών των οποίων τα νομίσματα συναλλάσσονται.
  • Δηλώσεις των ηγετών των χωρών αυτών.
  • Δηλώσεις των επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών.
  • Οικονομικές ειδήσεις κτλ.

Θα πρέπει, επίσης, να έχει γνώσεις τεχνικής ανάλυσης. Η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε τρία αξιώματα:

  • Η κίνηση της αγοράς επηρεάζεται από όλους τους παράγοντες.
  • Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
  • Η κίνηση των τιμών είναι κατευθυνόμενη.

Αυτά τα αξιώματα αντικατοπτρίζονται σε όλα τα διαγράμματα συναλλαγματικών ισοτίμων. Αναλύοντας τα διαγράμματα υπό το πρίσμα των αρχών αυτών, μπορείτε να κάνετε προβλέψεις για τη συμπεριφορά των νομισμάτων.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι επενδυτές μπορούν να κάνουν προβλέψεις για την κίνηση των τιμών για τις επόμενες ώρες ή για μια-δυο μέρες το πολύ. Επομένως, η στρατηγική συναλλαγών τους διαμορφώνεται βάσει βραχυπρόθεσμων προβλέψεων. Ένας επενδυτής δεν χρειάζεται να γνωρίζει πόσο θα κοστίζει ένα νόμισμα σε ένα μήνα ή στο τέλος του χρόνου για να μπορεί να συναλλάσσεται επικερδώς. Ωστόσο, είναι πάντα χρήσιμο να διατηρείτε μια λογική προσέγγιση όσο αφορά τις στρατηγικές συναλλαγών σας μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκομίζετε μεγαλύτερα κέρδη.

Να γνωρίζετε πότε να ανοίγετε και πότε να κλείνετε μια συναλλαγή

Ένας επενδυτής που θέλει να συναλλάσσεται με επιτυχία, πρέπει να μπορεί να κάνει σωστές προβλέψεις για τη μεταβολή της πορείας των συναλλασσόμενων μέσων και να ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξει μια συναλλαγή. Για να μπορείτε να σημειώσετε κέρδη, θα πρέπει να είστε σε θέση να κάνετε σωστές προβλέψεις όσον αφορά την κίνηση των μέσων στο άμεσο μέλλον και να αγοράζετε στο απόγειό τους, προτού δείξουν σημάδια πτωτικής τάσης. Σε περίπτωση που κάποιος είναι ανεπιτυχής σε αυτό, είναι πιθανό να υποστεί απώλειες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μη χάνετε το σωστό σημείο για αγορά και πώληση ενός μέσου.

Να ακολουθείτε κανόνες διαχείρισης κινδύνου

Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε επενδυτής να διαμορφώνει ένα σύστημα προστασίας των επενδύσεών του, το οποίο να περιλαμβάνει όλους τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου. Εάν το σύστημα αυτό είναι κατάλληλα δομημένο, τότε ο επενδυτής θα απολαμβάνει σταθερά κέρδη.

Για να καταφέρετε να εφαρμόσετε ένα σύστημα προστασίας, είναι απαραίτητο να έχετε γερά νεύρα. Όταν δραστηριοποιείστε στην αγορά, δεν έχετε το περιθώριο να παίρνετε συναισθηματικές αποφάσεις, καθώς αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες.

Η συμμόρφωση με όλες τις αρχές των συναλλαγών παρέχει 60% εγγύηση ότι ο επενδυτής θα αποκομίσει κέρδη. Τα περιθώρια κέρδους εξαρτώνται από την ποιότητα του επενδυτή, την ικανότητά του να προβλέπει τις μεταβολές της αγοράς και τη σταθερότητα της στρατηγικής συναλλαγών του.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τις χρηματοοικονομικές αγορές και να αναπτύξετε τις δικές σας στρατηγικές συναλλαγών, ζητήστε τη βοήθεια των συμβούλων της TeleTrade.

Πως δημιουργείται και πως υπολογίζεται το κέρδος στο Forex?

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Εγγραφείτε για εκπαίδευση!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ