Πώς να αρχίσετε να αντιγράφετε συναλλαγές επιτυχημένων traders?

ΠΡΩΤΑ ΑΠ' ΟΛΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ TELETRADE

Μπορείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό συναλλαγών μέσω της Εισόδου Πελατών. Μπορείτε να κάνετε κατάθεση στο λογαριασμό σας μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή χρησιμοποιώντας κάποιο από τα υπόλοιπα συστήματα πληρωμής με τα οποία είναι συμβατή η TeleTrade (Μπορείτε να τα βρείτε στην Είσοδο Πελατών).

Στην Είσοδο Πελατών, πρέπει να εισάγετε τον αριθμό σύμβασης του Trader τον οποίο επιλέξατε στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα και πατήστε την επιλογή 'Σύνδεση'. Το σύστημα θα αρχίσει αυτόματα να αντιγράφει τις συναλλαγές από το λογαριασμό του επιλεγμένου Trader στο λογαριασμό του Επενδυτή που τον επέλεξε.

ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TELETRADE INVEST, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΛΩΝ TRADERS

Αυτή η δυνατότητα περιορίζει το ρίσκο ζημιών λόγω μεμονωμένης αποτυχίας και επιτρέπει αστους Επενδυτές να ενισχύσουν τις συνολικές αποδόσεις των επενδύσεών τους. Ο Επενδυτής μπορεί να συνδυάσει τα αποτελέσματα συναλλαγών διαφόρων Traders που χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές, με διαφορετικές αποδόσεις, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μία πιο σταθερή οικονομική απόδοση. Εκτός από αυτό, η αντιγραφή συναλλαγών διαφόρων Traders θα περιορίσει τις ζημιές από πιθανή αποτυχία ενός εκ των επιλεγμένων Traders.


Για να αντιγράψετε συναλλαγές από πολλούς Traders, θα πρέπει να ανοίξετε πολλαπλούς λογαριασμούς συναλλαγών (ένας λογαριασμός για καθέναν επιλεγμένο Trader). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη διατήρηση της διαφάνειας κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επενδυτικής στρατηγικής κάθε Trader.


Μπορείτε να ανοίξετε έναν καινούριο λογαριασμό συναλλαγών στην Είσοδο Πελατών (απαιτεί ελάχιστο χρόνο)

Εάν ο Επενδυτής δε μείνει ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ένας Trader, μπορεί πάντα να μεταφέρει τα κεφάλαιά του από τον τρέχοντα λογαριασμό από τον οποίο αντιγράφονται οι συναλλαγές, σε ένα λογαριασμό ενός πιο αποτελεσματικού Trader, ή στο λογαριασμό στον οποίο ο Επενδυτής συναλλάσσεται μόνος του.

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΥΤΟ

Για Επενδυτές: Πρέπει να χρησιμοποιήσετε δύο σημεία: την Είσοδο Πελατών και την ιστοσελίδα μας.

1. Είσοδος Πελατών

 • Εγγραφή
 • Ανοίξτε ένα λογαριασμό συναλλαγών
 • Κατεβάστε μία πλατφόρμα συναλλαγών
 • Επιλέξτε έναν Trader από την Κατάταξη
 • Επιλέξτε τύπο λογαριασμού (Κανονικός/Επαγγελματικός).
 • Αποφασίστε το ποσό που θα καταθέσετε στο λογαριασμό σας.
  Οι VIP πελάτες της TeleTrade έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν το ρυθμό αντιγραφής (παρακαλούμε κοιτάξτε το 'Γιατί συμφέρει να είσαι πελάτης VIP')
 • Καταθέστε το λογαριασμό σας
 • Επιλέξτε 'TeleTrade Invest'
 • Ενεργοποιήστε την αντιγραφή συναλλαγών από το λογαριασμό του επιλεγμένου Trader.

2. Ιστοσελίδα www.teletrade-dj.gr

 • Επιλέξτε έναν Trader από την Κατάταξη
 • Αποφασίστε το ποσό που θα καταθέσετε στο λογαριασμό σας.
  Οι VIP πελάτες της TeleTrade έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν το ρυθμό αντιγραφής (παρακαλούμε κοιτάξτε το 'Γιατί συμφέρει να είσαι πελάτης VIP')
 • Καταθέστε το λογαριασμό σας
 • Επιλέξτε 'TeleTrade Invest'
 • Ενεργοποιήστε την αντιγραφή συναλλαγών από το λογαριασμό του επιλεγμένου Trader.

ΓΙΝΕΤΕ TRADER

ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ FX & CFD ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Privacy Policy