ΟΙ TRADERS ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η κατάταξη των Traders βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια τα οποία ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Οι ψηλότερες θέσεις ανήκουν στους πιο ενεργούς Traders με τη μεγαλύτερη κερδοφορία. Όσο πιο ψηλή η θέση ενός Trader στον Πίνακα Κατάταξης, τόσο πιο πιθανή είναι η επιτυχία για έναν Επενδυτή που αντιγράφει τις συναλλαγές του. Ο Επενδυτής μπορεί να εξετάσει το Προφίλ του εκάστοτε Trader: Τα φίλτρα κι οι ρυθμίσεις επιτρέπουν στον Επενδυτή να βρει τις απαραίτητες πληροφορίες και να αξιολογήσει τον εκάστοτε Trader με βάση παραμέτρους όπως το Σκορ, η κερδοφορία κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, η δραστηριότητα, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Trader (trading instruments) κλπ., χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσει υπολογισμούς με περίπλοκες συναρτήσεις και αναλογίες (ratios) .

Πώς δουλεύει ο Πίνακας Κατάταξης

Ένας Trader από τον Πίνακα Κατάταξης μπορεί να αναγνωριστεί από τον αριθμό σύμβασής του, καθώς με τον αριθμό αυτό το σύστημα αναγνωρίζει το λογαριασμό από τον οποίο θα αντιγραφούν οι συναλλαγές. Το όνομα κι η τοποθεσία είναι προαιρετικά, αλλά μπορούν να προστεθούν στο προφίλ του Trader. Συνεπώς, θα πρέπει να θυμάστε ή να σημειώσετε κάπου τον αντίστοιχο αριθμό σύμβασης (ένας συνδυασμός γραμμάτων και ψηφίων) προκειμένου να συνδέεστε στον Trader που επιλέξατε.

Οι Traders στην Teletrade Invest είναι πελάτες ή συνεργάτες της TeleTrade. Τα κεφάλαια των Traders και των Επενδυτών είναι διαιρεμένα: όταν ενεργοποιείτε την επιλογή αντιγραφής συναλλαγών, ο Επενδυτής δεν ενεργοποιεί τον Trader που επέλεξαν να διαχειρίζεται τα κεφάλαιά τους. Η αντιγραφή μίας συναλλαγής περιλαμβάνει την αυτόματη αναπαραγωγή στο λογαριασμό του Επενδυτή όλων των συναλλαγών που πραγματοποίεισαι ένας Trader στο δικό του λογαριασμό. Συνεπώς, ο Επενδυτής μπορεί να ελέγχει την κατάσταση: απενεργοποιώντας την τρέχουσα αντιγραφή ανά πάσα στιγμή, διαλέγοντας έναν άλλον Trader ή ξεκινώντας να συναλλάσεται μόνος του.

Η θέση στον Πίνακα Κατάταξης διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιδόσεις ενός Trader σε μία δεδομένη χρονική περίοδο (7, 14, 21, 30 μέρες). Το Σκορ υπολογίζεται σε καθημερινή βάση,

ΤΟ ΣΚΟΡ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Το βασικό σκορ δίνεται με βάση την απόδοση και το επίπεδο δραστηριότητας ανά μέρα για μία συγκεκριένη περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την απόσβεση (φθίνων συντελεστής). Το σκορ που δίνεται για τις μέρες πριν την τρέχουσα ημερομηνία υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το φθίνοντα συντελεστή.

Στη συνέχεια, επιπρόσθετοι φθίνοντες και πολλαπλασιαστικοί συντελεστές εφαρμόζονται στο βασικό σκορ:

  • ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής εφαρμόζεται στο βασικό σκορ για τη συνέχιση του trading κατά την περίοδο των επτά (7) ημερών που προηγούνται της τρέχουσας ημερομηνίας;
  • ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής εφαρμόζεται στο βασικό σκορ για τη μόνιμη παρουσία στο Top10 του Πίνακα Κατάταξης κατά την περίοδο των επτά (7) ημερών που προηγούνται της τρέχουσας ημερομηνίας;
  • ο φθίνων συντελεστής εφαρμόζεται στο βασικό σκορ στην περίπτωση που οι απώλειες ξεπερνούν το καθορισμένο επίπεδο (ποινή για drawdown).

ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ?

Τα ενδιαφέροντα του Επενδυτή λαμβάνονται υπόψη. Η κατάταξη των Traders βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

  • Απόδοση;
  • Δραστηριότητα σε συναλλαγές;
  • Πιθανότητα drawdown.

Οι κορυφαίες θέσεις στην Κατάταξη καλύπτονται από τους πιο ενεργούς, με τις μεγαλύτερες αποδόσεις και το χαμηλότερο drawdown την τελευταία περίοδο.

Διαφάνεια: Η συνάρτηση που υπολογίζει την Κατάταξη είναι δημοσίως διαθέσιμη - μπορείτε να την εξετάσετε ακολουθώντας το σύνδεσμο.

Εκτός από αυτό, μπορείτε να εξετάσετε ενδελεχώς το προφίλ κάθε Trader.

Ένας Trader από τον Πίνακα Κατάταξης μπορεί να αναγνωριστεί από τον αριθμό σύμβασής του, καθώς με τον αριθμό αυτό το σύστημα αναγνωρίζει το λογαριασμό από τον οποίο θα αντιγραφούν οι συναλλαγές. Το όνομα κι η τοποθεσία είναι προαιρετικά, αλλά μπορούν να προστεθούν στο προφίλ του Trader.

Ευκολία στη χρήση: Τα φίλτρα στην Κατάταξη επιτρέπουν στον Επενδυτή να βρει τις απαραίτητες πληροφορίες και να αξιολογήσει τον εκάστοτε Trader με βάση παραμέτρους όπως το Σκορ, η κερδοφορία κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, η δραστηριότητα στις συναλλαγές, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Trader (trading instruments) κλπ., χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσει υπολογισμούς με περίπλοκες συναρτήσεις και αναλογίες (ratios).

Ασφάλεια: Οι Traders που έίναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία TeleTrade Invest είναι πελάτες της TeleTrade. Τα κεφάλαια των Traders και των Επενδυτών είναι διαιρεμένα: όταν ενεργοποιείτε σαν Επενδυτής την επιλογή αντιγραφής συναλλαγών, δεν ενεργοποιείτε τον Trader που επιλέξατε να διαχειρίζεται τα κεφάλαιά σας.

Η αντιγραφή μίας συναλλαγής περιλαμβάνει την αυτόματη αναπαραγωγή στο λογαριασμό του Επενδυτή όλων των συναλλαγών που πραγματοποίεισαι ένας Trader στο δικό του λογαριασμό.

Συνεπώς, ο Επενδυτής μπορεί να ελέγχει την κατάσταση: απενεργοποιώντας την τρέχουσα αντιγραφή ανά πάσα στιγμή, διαλέγοντας έναν άλλον Trader ή ξεκινώντας να συναλλάσεται μόνος του.

ΓΙΝΕΤΕ TRADER

ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ FX & CFD ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Privacy Policy