Αναζήτηση

Υποστήριξη πελατών: Τηλέφωνο: (+357) 22314160

Το trading σε FX & CFD περιλαμβάνει σημαντικό κίνδυνο

Ορολογία

Κάντε μια ερώτηση

Πολιτική Απορρήτου

Ορολογία:

Επενδυτής είναι ένας Πελάτης της Εταιρείας, ο οποίος έχει ανοίξει έναν λογαριασμό trading ως έναν Λογαριασμό Επενδυτή μέσω της υπηρεσίας Teletrade Invest, ούτως ώστε να μπορεί να αντιγράψει συναλλαγές trading από έναν λογαριασμό Trader που έχει επιλέξει ο Επενδυτής, στον δικό του/της λογαριασμό.

Trader είναι ένας Πελάτης της Εταιρείας, ο οποίος έχει ανοίξει έναν λογαριασμό trading ως έναν Λογαριασμό Trader μέσω της υπηρεσίας Teletrade Invest, ή ως έναν πάροχο σημείων trading που δρα ως ένας λογαριασμός για trading που είναι συνδεδεμένος με την υπηρεσία Teletrade Invest. Ένας Trader δεν έχει πρόσβαση στα κεφάλαια του Επενδυτή και δεν ανακατεύεται ποτέ στη διαχείριση των κεφαλαίων των επενδυτών, παρά μόνο ως έναν πάροχο σημείων trading που αντιγράφονται στον συνδεδεμένο λογαριασμό του Επενδυτή.

Πάροχος των Σημείων Trading είναι ένας λογαριασμός trading από τον οποίο οι συναλλαγές trading αναπαράγονται (αντιγράφονται) σε άλλους λογαριασμούς trading συνδεδεμένους στον συγκεκριμένο λογαριασμό trading μέσω της υπηρεσίας Teletrade Invest.

Μη-Δημόσιος Λογαριασμός Trader είναι ένας λογαριασμός Trader, ο οποίος δεν είναι καταγεγραμμένος στις ιστοσελίδες της Εταιρείας.

Δημόσιος Λογαριασμός Trader είναι ένας λογαριασμός Trader, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος στη δημόσια Κατάταξη Trader και είναι διαθέσιμος να το δουν όλοι οι πελάτες της Εταιρείας στις ιστοσελίδες της Εταιρείας.

Το Συμβόλαιο του Trader είναι ένας μοναδικός κωδικός, ο οποίος εξακριβώνει έναν Trader στην υπηρεσία Teletrade Invest, ο οποίος περιλαμβάνει και την Προσφορά του Trader. Χρησιμοποιώντας το Συμβόλαιο του Trader, ένας Επενδυτής μπορεί να επιλέξει τον αντίστοιχο Trader για να συνδεθεί στον λογαριασμό του.

Προσφορά του Trader είναι μία προσφορά προς τους δυνητικούς επενδυτές, ώστε να συνδέσουν τους λογαριασμούς trading τους με τον Λογαριασμό του Trader υπό τους εμπορικούς όρους που έχει θέσει ο Trader:

  • Προμήθεια του Trader είναι η προμήθεια που θέτει ο Trader, σύμφωνα με τον διακανονισμό ανάμεσα σε Trader και Επενδυτές, όπως επίσης υπολογίζεται από τις κερδοφόρες αντιγραμμένες συναλλαγές trading.
  • Λογιστική Περίοδος είναι ο χρόνος (από την αρχή μιας συνεργασίας μεταξύ Επενδυτή και Trader, ή από τον προηγούμενο διακανονισμό μεταξύ ενός Επενδυτή και ενός Trader, οποιοδήποτε έλαβε χώρα αργότερα) μετά από οποιονδήποτε διακανονισμό που λαμβάνει χώρα μεταξύ έναν Επενδυτή και έναν Trader. Περιοδικός διακανονισμός πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα.

Αναπαραγωγή των Συναλλαγών Trading είναι η αντιγραφή των συναλλαγών trading από τον λογαριασμό του Trader προς τον αντίστοιχο λογαριασμό ενός Επενδυτή.

Αναλογία Αναπαραγωγής είναι η αναλογία της αντιγραφής των συναλλαγών trading από τον λογαριασμό ενός Trader προς τον λογαριασμό ενός Επενδυτή, το οποίο ορίζει ο Επενδυτής κατά τη διάρκεια που συνδέεται ο λογαριασμός του με τον λογαριασμό ενός Trader.
Η προμήθεια για τις συναλλαγές trading υπολογίζεται βάση της οικονομικής επίδοσης των αντίστοιχων συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποιανού ήταν ο έλεγχος της συναλλαγής. Η προμήθεια χρεώνεται στον λογαριασμό του Επενδυτή μέσω μία συναλλαγής εξισορρόπησης που έχει ένα σχόλιο: "cmsn lock for re. #Investor order ticket", και δεσμεύεται σε έναν ειδικό λογαριασμό διατήρησης έως ότου η διαδικασία του διακανονισμού πραγματοποιηθεί μεταξύ στον Επενδυτή και τον Trader.

Διακανονισμός είναι η διαδικασία του διαμοιρασμού της δεδουλεμένης προμήθειας στον λογαριασμό διατήρησης μεταξύ του Λογαριασμού Επενδυτή και του Λογαριασμού Trader.

Επιστροφή Προμήθειας στον Επενδυτή είναι μία μερική επιστροφή της δεδουλεμένης προμήθειας από τον Trader κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διακανονισμού μέσω μεταφοράς στον Λογαριασμό Επενδυτή. Οι επιστροφές της προμήθειας σε έναν Επενδυτή εκτελούνται μέσω μίας συναλλαγής εξισορρόπησης προς τον Λογαριασμό Επενδυτή με ένα σχόλιο ως εξής: «cmsn return from Trader Account Number».

Ανταμοιβή του Trader είναι ένα μέρος της δεδουλεμένης προμήθειας του Trader, η οποία μεταφέρεται στον Λογαριασμό Trader κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διακανονισμού. Η ανταμοιβή των Trader, που υπόκειται στην προμήθεια της εταιρείας, κατατίθεται στον Λογαριασμό Trader μέσω μίας συναλλαγής εξισορρόπησης με ένα σχόλιο ως εξής: «cmsn from Investor Account Number».

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

Συνδεθείτε μαζί μας
Μοιραστείτε το στα
κοινωνικά δίκτυα
Online
σύμβουλος
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κορυφή σελίδας