Αναζήτηση

Υποστήριξη πελατών: Τηλέφωνο: (+357) 22314160

Το trading σε FX & CFD περιλαμβάνει σημαντικό κίνδυνο

Πως λειτουργεί

Γίνετε Trader Trader

Πολιτική Απορρήτου


Teletrade Invest είναι μια υπηρεσία που δίνει το δικαίωμα στους Επενδυτές να συμμετέχουν στο trading στις αγορές Forex και CFD με το να αντιγράφουν συναλλαγές που εκτελούνται από πιο έμπειρους Traders. Οι Επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους χωρίς να χρειάζεται να είναι ικανοί να πάρουν τις σωστές αποφάσεις μόνοι τους και να εκτελέσουν ατομικά συναλλαγές στην αγορά χειροκίνητα, ενώ οι Traders μπορούν να έχουν ένα παραπάνω έσοδο σε μορφή προμήθειας για τις επιτυχημένες συναλλαγές, τις οποίες κάνουν οι Επενδυτές βασισμένοι στην αντιγραφή των συναλλαγών των Traders.

Επενδυτής Trader
Εγγράφεται ως Επενδυτής Εγγράφεται ως Trader
Επιλέγει έναν Trader από τις κατατάξεις Εκτελεί συναλλαγές trading χρησιμοποιώντας το δικό του μετοχικό κεφάλαιο (το ποσό στον λογαριασμό του Trader θα πρέπει να είναι τουλάχιστον $2,000)
Συνδέει τον λογαριασμό του με τον λογαριασμό ενός Trader Οι συναλλαγές αντιγράφονται στον αντίστοιχο λογαριασμό των Επενδυτών
Δέχεται τα οικονομικά αποτελέσματα σε ποσοστό ανάλογου της απόδοσης παραγωγής του Trader Δέχεται μία προμήθεια βάση του κέρδος του Επενδυτή

Πως ένας Επενδυτής κερδίζει χρήματα;

Ένας Επενδυτής θέτει μία συγκεκριμένη αναλογία της αντιγραφής trading όταν συνδέεται ο λογαριασμός του με τον λογαριασμό ενός Trader. Η ένταση της συναλλαγής trading στον λογαριασμό του Επενδυτή υπολογίζετε βάση αυτής της αναλογίας, και επίσης της σχέσης μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου του Επενδυτή και του Trader.

Ένταση της συναλλαγής του Επενδυτή = Αναλογία x Μετοχικό κεφάλαιο Επενδυτή Μετοχικό κεφάλαιο Trader x Ένταση της συναλλαγής του Trader

*Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τα μετοχικά κεφάλαια στο υπόλοιπο του λογαριασμού.

Αλληλεπίδραση Επενδυτή-Trader

Ας πούμε πως ένας Επενδυτής ενδιαφέρεται στο ιστορικό trading και στις στρατηγικές ενός συγκεκριμένου Trader, του οποίου η προμήθεια είναι 10%. Ο επενδυτής συνδέει τον λογαριασμό του που έχει υπόλοιπο λογαριασμού της τάξεως των $10,000 στον αντίστοιχο λογαριασμό του Trader, και θέτει την αναλογία αντιγραφής trading στο 100%. Ο Trader ανοίγει μία θέση BUY των 0.5 lot σε EUR/USD στην τιμή 1.12 και έχοντας υπόλοιπο λογαριασμού $5000. Ο Trader κλείνει τη θέση BUY των 0.5 lot σε EUR/USD στην τιμή 1.13 και "κλειδώνει" το κέρδος των $500. Σε αυτή την περίπτωση το κέρδος του Επενδυτή είναι $1000. Η προμήθεια του Trader από τα $100 (10% του κέρδους του Επενδυτή) δεσμεύεται στον λογαριασμό διατήρησης, και τότε διανέμεται μεταξύ του Trader και του Επενδυτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διακανονισμού.

Trader

Μετοχικό κεφάλαιο: $5,000

Ένταση: 0.5 lots

Επενδυτής

Μετοχικό κεφάλαιο: $10,000

Ένταση: 1 lot

Trader

Μετοχικό κεφάλαιο:: $5,500

Ένταση: 0.5 lots

Investor

Μετοχικό κεφάλαιο: $1,000

Ένταση: 1 lot

Επενδυτής

Κέρδος: + $900

Επενδυτής

Μετοχικό κεφάλαιο: $10,900

Προμήθεια
λογαριασμός διατήρησης

+ $100

Διακανονισμός των Προμηθειών

Ας υποθέσουμε πως ένας Επενδυτής και ένας Trader συνεργάζονται για κάποιο διάστημα, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Trader εκτέλεσε και επικερδής και ζημιοφόρες συναλλαγές trading. Ας δούμε πως τα ποσά των Trader και των Επενδυτών σε μετοχικά κεφάλαια αλλάζουν και πως αυτά τα ποσά έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στην προμήθεια στο λογαριασμό διατήρησης.

Trader Επενδυτής Λογαριασμός Διατήρησης
Συνα
act
λλαγές
Μετοχικό κεφάλαιο
Trader
Ένταση,
lots
Κέρδος/
Απώλεια
Μετοχικό κεφάλαιο
Επενδυτή
Ένταση,
lots
Κέρδος/
Απώλεια
Κέρδος
προμήθειας
Υπόλοιπο
λογαριασμού
διατήρησης
1 5 000,00 $ 0,5 500,00 $ 10 000,00 $ 1,00 1 000,00 $ 100,00 $ 100,00 $
2 5 500,00 $ 0,3 -300,00 $ 10 900,00 $ 0,59 -590,00 $ 0,00 $ 100,00 $
3 5 200,00 $ 0,8 600,00 $ 10 305,45 $ 1,59 1 189,09 $ 118,91 $ 218,91 $
4 5 800,00 $ 1,0 800,00 $ 11 375,64 $ 1,96 1 569,05 $ 156,91 $ 375,81 $
5 6 600,00 $ 1,3 1 000,00 $ 12 787,78 $ 2,52 1 937,54 $ 193,75 $ 569,57 $
6 7 600,00 $ 1,5 -700,00 $ 14 531,57 $ 2,87 -1 338,43 $ 0,00 $ 569,57 $
7 7 900,00 $ 1,0 -600,00 $ 13 193,14 $ 1,91 -1 147,23 $ 0,00 $ 569,57 $
8 6 300,00 $ 1,2 1 000,00 $ 12 045,91 $ 2,29 1 912,05 $ 191,20 $ 760,77 $
13 766,75 $

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διακανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο του Επενδυτή είναι $13,766.75 και το ποσό του λογαριασμού διατήρησης $760.77. Ο υπολογισμός έχει ως εξής:

Η ανταμοιβή του Trader είναι μέρος της δεδουλευμένης προμήθειας στον λογαριασμό διατήρησης, η οποία ανήκει στον Trader και υπολογίζεται βάση της επίδοσης του Trader:

  • το κέρδος όλων των συναλλαγών στον λογαριασμό του Επενδυτή: $4,527.53
  • η ανταμοιβή του Trader (10%): $452.75

Η επιστροφή της προμήθειας σε έναν Επενδυτή είναι μέρος της δεδουλευμένης προμήθειας στον λογαριασμό διατήρησης, η οποία ύστερα επιστρέφει στον λογαριασμό του αντίστοιχου Επενδυτή:

  • η επιστροφή στον Επενδυτή: $308.02

Το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας Επενδυτή και Trader κατά τη λογιστική περίοδο:

  • μετοχικό κεφάλαιο στον λογαριασμό του Επενδυτή: $14,074.77
  • το κέρδος του Επενδυτή: $4,074.77
  • η ανταμοιβή του Trader: $452.75

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

Συνδεθείτε μαζί μας
Μοιραστείτε το στα
κοινωνικά δίκτυα
Online
σύμβουλος
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κορυφή σελίδας