3 Ρίσκο
Ρίσκο
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
ΑΠΟΔΟΣΗ, %
Διακύμανση ημερήσιας απόδοσης
Συνολική απόδοση
14.31%
Απόδοση τελευταίων 14 ημερών
9.81%
Πτώση αρχικού κεφαλαίου
Τρέχουσα πτώση αρχικού κεφαλαίου
8.73%
Μέγιστη πτώση αρχικού κεφαλαίου
52.15%
Παράγοντας ανάκτησης
1.23
Απόλυτη αναλογία
4.47
Κέρδος
Μέγιστο ημερήσιο κέρδος
52.98%
Μέσο ημερήσιο κέρδος
8.59%
Ζημία
Μέγιστη ημερήσια ζημία
30.79%
Μέση ημερήσια ζημία
6.16%
Βασικές Πληροφορίες
Αριθμός Σύμβασης
NV-17352445
Τύπος λογαριασμού
Standard
Στείλτε μου με email το προφίλ του Trader

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας