Όροι χρήσης

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα παρουσιάζονται αποκλειστικά με ενημερωτικό σκοπό. Όλες οι περιγραφόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες λαμβάνονται από πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («Teletrade») και/ ή άλλα τρίτα πρόσωπα, τα οποία ενημερώνουν και πληροφορούν, παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες, εσείς συμφωνείτε ότι η TeleTrade σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο για τις ζημιές και τις απώλειες που προκαλούνται μερικώς ή πλήρως από την χρήση της παρούσας πληροφορίας ή των υπηρεσιών.

TΗ TeleTrade διατηρεί όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για κατοχυρωμένα στοιχεία, που σχετίζονται με τις παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση, η αναπαραγωγή, η αλλαγή, η δημοσίευση, η διάδοση ή η χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας χωρίς την γραπτή προέγκριση της εταιρίας TeleTrade.

TΗ TeleTrade έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης φέρει ευθύνη για τακτική ανάγνωση των Όρων χρήσης. Εάν Είστε χρήστης της ιστοσελίδας, αποδέχεστε τους Όρους χρήσης και οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορούν να προκύψουν.

Ασφαλής σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Δώστε προσοχή στο εάν Εσείς αποστείλετε ταχυδρομικά σημαντικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν είναι κωδικοποιημένες, πολύ πιθανόν αυτές οι πληροφορίες να υποκλαπούν και να διαβαστούν. Η TeleTrade δεν φέρει ευθύνη για την απουσία απορρήτου στο διαδίκτυο.

Η βασική διάταξη
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από όλους τους ισχύοντες νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα παρακαλώ επικοινωνήστε ναζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@teletrade.com.cy.