Κατάθεση/Ανάληψη Κεφαλαίων

Καταθέση κεφάλαιου,νομισμάτα Forex

Η TeleTrade παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας στους πελάτες της. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την κατάθεση/ανάληψη χρημάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε την Πολιτική μας Περί Καταθέσεων και Αναλήψεων.

Παρακαλώ σημειώστε ότι απαγορεύονται οι καταθέσεις και αναλήψεις από τρίτα πρόσωπα. Σύμφωνα με την πολιτική μας, όλοι οι πελάτες θα πρέπει να καταθέτουν χρήματα μόνο από τραπεζικούς λογαριασμούς/κάρτες/ηλεκτρονικούς λογαριασμούς που έχουν καταχωρηθεί στο όνομά τους. Όλες οι απώλειες που σχετίζονται με πληρωμές από τρίτους θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

ΚΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού της TeleTrade είναι διαθέσιμα μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες της μέσω της Είσοδος πελατών.

Αποδεχόμαστε πληρωμές σε όλα τα νομίσματα. Η πληρωμή μέσω του συναλλάγματος που επιλέξατε μπορεί να πιστωθεί στο λογαριασμό συναλλαγών σας σε ευρώ ή δολάρια των Η.Π.Α., όπως προτιμάτε, σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά το χρόνο παραλαβής των χρημάτων.

Για την κατάθεση χρημάτων:

1. Συνδεθείτε με την Είσοδος πελατών.

2. Επιλέξτε κατάθεση κεφαλαίων.

3. Διαλέξτε τη μέθοδο κατάθεσης που επιθυμείτε.

4. Καθορίστε το ποσό που θέλετε να καταθέσετε.

5. Εισάγετε τα στοιχεία της επιλεγμένης μεθόδου στο σημείο 3 (μόνο για ανάληψη κεφαλαίων), δηλαδή, τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού.

6. Σημειώστε το μοναδικό αριθμό του αιτήματός σας. Μπορείτε να τον εκτυπώσετε αν θέλετε.

Παρακαλώ σημειώστε:
Προτού μεταφέρετε χρήματα στην τράπεζα για να αναπληρώσετε τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην Είσοδος πελατών για να λάβετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού TeleTrade. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για κατάθεση κεφαλαίων. Παρακαλώ, ακολουθείστε τις οδηγίες και εκτυπώστε ή αποθηκεύστε τις πληροφορίες που θα λάβετε κατά την υποβολή της αίτησής σας.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μπορείτε να κάνετε ανάληψη των χρημάτων από το λογαριασμό συναλλαγών σας, είτε μεταφέροντάς τα στον τραπεζικό σας λογαριασμό ή σε άλλο λογαριασμό συναλλαγών της TeleTrade.

Παρακαλώ σημειώστε:
Ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό συναλλαγών σας μπορεί να γίνει μόνο με προσωπικό σας αίτημα. Θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση για ανάληψη χρημάτων στην Είσοδος πελατών. Υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήματα που ζητήσατε υπάρχουν στο λογαριασμό σας, τα χρήματα θα μεταφερθούν στον τραπεζικό λογαριασμό σας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στη μεταξύ μας σύμβαση.