Υπηρεσίες VIP*

FOR VIP CLIENTS Depending on the size of your deposit, you may be assigned to one of three VIP- statuses.

VIP (deposit amoount from $50.000)
VIP GOLD (deposit amount from $100.000)
VIP PLATINUM (deposit amount from $500.000)

If you have several accounts, the amount of all funds together will be taken into account.

SERVICE

PROFESSIONAL ACCOUNT FROM $ 50,000

STATUS VIP GOLD
FROM $ 100,000

STATUS VIP PLATINUM
FROM $ 500,000

Personal Manager
Personal Manager during working hours5 days a weekFrom 9.00 to 21.00 at any time of the day7 days a week(excluding specially declared public holidays and bank holidays) at any time of the day7 days a week(excluding specially declared public holidays and bank holidays)

For VIP Status – working hours (5 days a week, from 9.00 to 21.00). For VIP GOLD and VIP PLATINUM – at any time of the day, 7 days a week (excluding specially declared public holidays and bank holidays)

FUNCTIONS OF PERSONAL RELATIONSHIP MANAGER

Personal relationship manager is your personal assistant and consultant, who is aware of financial markets nuances and subtleties.

This is a high-class specialist who is able not only to promptly solve any technical issues you may have, but also to arrange for you swift deposits/withdrawals, consult you about a wide range of TeleTrade products and services.

Our technical support team is also available and would be glad to assist each and every client 24 hours 5 days per week regardless of their status. However the personal account manager can solve a much wider spectrum of queries.

Close
Savings Deposit Bonus
Savings Deposit Bonus monthly interest at the rate of 24% per annum on special concessional terms monthly interest at the rate of 26% per annum on special concessional terms monthly interest at the rate of 28% per annum on special concessional terms
 • TeleTrade offers all clients (not only VIP) to join Accumulative Bonus Program – based on 24% per year – with monthly payments. However VIP clients are provided with some special additional benefits.
 • VIP GOLD or VIP PLATINUM clients receive even higher bonus interest – 26% and 28% per year accordingly – based on the same special conditions
 • Accumulative bonus per monthly period is credited at the beginning of the next calendar month. VIP clients receive 24% per year accumulative bonus interest (2% per month), and VIP GOLD clients get 26% per year accumulative bonus (2.16% per month), and VIP PLATINUM clients receive 28% per year accumulative bonus interest (2.33% per month).
 • Accumulative bonus is credited to a VIP client account for all months during which there were no withdrawals. The condition to be met to qualify for this accumulative bonus interest is a minor activity in the trading account. To receive the monthly bonus interest, the amount of traded lots during each monthly period should not be less than the amount of funds at the beginning of the monthly period in the ratio of 1 lot per 1000 USD. For example, 200 lots for 100,000 USD at the beginning of the month, 300 lots for 150,000 USD and so on. Regardless of the client's account type, the calculation of commission includes only closed positions involving FOREX and CFD on metals instruments. These positions must meet the following requirements:
  • the open position holding time is at least 2 minutes (120 seconds);
  • the difference between the position’s open and close price is at least 0.05% of the open price (equivalent to approx. 0.0005 pips on EUR/USD).
 • Please note that in case there are any other types of bonus in the account, under various TeleTrade bonus programmes, the total of all valid bonuses is automatically included in the amount of funds at the beginning of the monthly period. Due to that, the required number of traded lots in order to receive bonus interests at the end of the monthly period is estimated based on the total amount of funds at the beginning of the same monthly period, which also includes bonuses. In the example above, the amount of funds is to be considered as the total amount of funds. If the client's equity is 100,000 USD in the account, including current profits or losses for all positions, and, say, another 10,000 USD as bonuses, then the total amount of funds on the account is 110,000 USD, and to receive the accumulative bonus at the end of the monthly period, the client needs to have at least 220 traded lots.
 • Meanwhile, any other bonuses received by the client are NOT included in the basis amount based on which the accumulative bonus interest is calculated.
 • The basis amount for crediting the accumulative bonus interest (on a monthly basis) is the total amount of client's equity in the account as per the end of the monthly period, less funds deposited in the account within this monthly period. In other words, the accumulative interest does not apply to bonuses and newly deposited funds for an incomplete monthly period. However, the accumulative interest applies to the profit gained within that monthly period, including the profit gained within an incomplete monthly period.
 • Let's say, based on the same example, the total amount of funds in the account at the end of the monthly period, taking into account the results of all open and closed trades as well as bonuses, is 170,000 USD. 10,000 USD of this amount is bonuses, 20,000 USD is the profit gained by the client within the monthly period, and 40,000 USD is additional funds deposited in the account by the client in the same monthly period. Provided that the client closed over 110 lots in that monthly period, at the beginning of the next monthly period the client will receive +2% of 120,000 USD, i.e. 2,400 USD. The amount 40,000 USD deposited within the monthly period and the bonus amount of 10,000 USD are not subject to monthly interest calculation. The interest is accrued on the client's equity worth 100,000 USD and 20,000 USD profit gained in the monthly period.
 • If a VIP client has a number of trading accounts, the calculation and payouts of accumulative interests are carried out separately for each account.

These special conditions apply for all VIP statuses.

For more details in regard to the procedure of accumulative interest payouts please contact your account manager.

* subject to Terms and Conditions

Close
Reduced spreads in the form of commissions (in favour of the client) per transaction
Reduced spreads in the form of commissions (in favour of the client) per transaction TeleTrade partly pays back to its clients the expenditures for closed operations during the billing month.
Return rate 20% Return rate 25% Return rate 30%

Cash-back to trading account

TeleTrade partly pays back to its clients the expenditures for closed operations during the billing month. The amount of cash-back will depend on client’s VIP-status and will be calculated on the basis of the spread amount upon a position closing and the commission, which a client pays for the operation performance. Cash-back amount cannot exceed $10 per lot. The pay-back will be transferred to the client’s account at the beginning of each month prior to the 5th date of the month, following the billing month.

Repayment conditions:

 • The client’s account should have VIP-status on the beginning and the end of the billing month, and on the date of pay-back transfer.
 • The client did not receive credit funds from the Company as a deposit bonus during the billing month.
 • The client should not retrieve his/her money from the account during the billing month.
 • Only FOREX and CFD on metals closed operations will be taken into account. The operations should comply with the following terms:
  • the operation should be at least 2 minutes long (120 seconds);
  • the difference between opening and closing prices should have at least 0,05% of opening price (proportional to ~ 0,0005 points for EUR/USD pair).

Example of pay-back calculation for a closed position:

Suppose, during the billing month a client closed EURUSD position of 10 lots.

Closing spread came up to 0,6 points or $60 for 10 lots on EURUSD pair.

Opening commission was $80.

So, at the beginning of the next month the client will get 25% pay-back from the sum of $140, which is equal to $35.

Close
Reimbursement of Negative Rollover
Reimbursement of Negative Rollover The company compensates accumulated negative rollover for the transactions closed within the previous month.

TeleTrade reimburses its VIP clients for accumulated negative rollover for the transactions closed within the previous monthly period. The reimbursement amount is credited to the client's trading account at the beginning of every month but not later than on the 5th of the month following after the accounting month.

Reimbursement Payment Conditions:

 • The calculation includes only closed positions involving FOREX and CFD on metals instruments.
 • At the beginning and at the end of the monthly period as well as on the date of reimbursement payment, the client must hold the VIP status.
Close
“Green Line” – a specially dedicated service line for the VIP-service transactions
“Green Line” – a specially dedicated service line for the VIP-service transactions a special telephone line (separate number for VIP clients)
Depositing without commissions
Depositing without commissions The company will compensate the commission of banks or payment systems during transfer of funds to your trading accounts – please contact your account manager
Advance refill (up to 20% of the deposit)
Advance refill (up to 20% of the deposit) Rapid replenishment of account at the expense of the company in the form of an interest-free advance payment for up to 2 weeks

The need for fast deposits could arise, for example, when a client would like to open a higher volume trade or to maintain an open position. Decisions for the company to make advance payments to maintain an open position are taken by TeleTrade Financial Department on a case-by-case basis.

Furthermore, one of our support team experts is always ready to assist you in the comfort of any of our offices located in more than 200 cities and 30 countries of the world. If needed, you will be provided with a computer and high-speed Internet connection or Wi- Fi.

We are always glad to meet you and ready to provide high-level support to make your work a pleasure!

Close
Free admission to all workshops and training programs
Free admission to all workshops and training programs including in-depth training and special seminars – please contact your account manager

*Παρακαλώ σημειώστε ότι ο υπολογισμός των συναλλασσόμενων lots στην πλατφόρμα MT5 διαφέρει από τον υπολογισμό στην πλατφόρμα MT4. Το μπόνους μπορεί να πιστωθεί στο λογαριασμό σας μόνο για μια πλήρη συναλλαγή. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ανοίξετε μια θέση αγοράς 2 lots σε EURUSD και η επόμενη θέση σας είναι πώληση του ιδίου νομισματικού ζεύγους με όγκο 1 lot, τότε η συνολική θέση σας για τη συναλλαγή EURUSD ήταν το 1 lot που αγοράσατε. Για τον υπολογισμό του μπόνους, αυτό το lot μετρά σαν ένα πλήρες lot.

Παρακαλώ διαβάστε τους Όρους και Κανονισμούς των Υπηρεσιών VIP.

Υπηρεσίες VIP για μεγάλους επενδυτές - TeleTrade

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΔΩΡΕΑΝ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ

Εκπαιδευτείτε στις συναλλαγές Forex και κερδίστε χρήματα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μάθετε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΟ FOREX

Η αποκόμιση κέρδους από τις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν θεωρείται άσκηση ανεξάρτητων συναλλαγών.

Ενημερωθείτε

ΛΑΒΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Επικοινωνήστε με το κοντινότερό σας γραφείο και λάβετε πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία μας.

Βρείτε το κοντινότερο γραφείο

ΛΑΒΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με ένα σύμβουλο της εταιρείας μας και λάβετε ότι πληροφόρηση χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας.

Κάντε αίτηση για την υπηρεσία call back